ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'N'     กลับไปหน้า-->


1 ... Domperidone*
      Motillium
      Motilium
      Nauzelin
      Domperidonum
      Domperidona
      Motinorm


2 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


3 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


4 ... Imipenem*
      Imipemide
      Imipenemum
      N-formimidoylthienamycin
      Tienamycin


5 ... Mitoxantrone*
      Mitozantrone
      Novantrone
      Mitroxone
      Novantron
      Onkotrone
      Pralifan
      Ralenova


6 ... Nabumetone*
      Nabumeton
      Relafen
      Arthaxan
      Relifex
      Listran
      Relifen


7 ... Naltrexone

8 ... Naproxen*
      Naprosyn
      Naproxene
      Equiproxen
      Aleve


9 ... Nateglinide*
      Nateglinidum
      Nateglinida
      Starlix
      Fastic
      Starsis
      Trazec


10 ... netilmicin

11 ... Nevirapine

12 ... Nicardipine

13 ... Nifedipine

14 ... Nifedipine

15 ... Nimesulide

16 ... Norfloxacin

17 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


18 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


19 ... Tobramycin*
      Nebramycin 6