ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'F'     กลับไปหน้า-->


1 ... 5-fluorouracil (5-FU)*
      Fluorouracil
      FU


2 ... Amodiaquine*
      ADQ
      Amodiachin
      Amodiaquin
      Camoquin
      Camoquine
      Flavoquine


3 ... Famotidine

4 ... Fexofenadine

5 ... Fluconazole

6 ... Fludrocortisone*
      Fluorocortisone
      Fluohydrisone
      Fluorocortisol
      Fluohydrocortisone
      Fludrocortone


7 ... Fluindione*
      Previscan


8 ... Fluindione*
      Previscan


9 ... Fluoxetine

10 ... Flurbiprofen

11 ... Furosemide*
      Frusemide


12 ... Ketoconazole*
      Nizoral
      Levoketoconazole
      Panfungol
      Ketoisdin
      Orifungal M
      Ketozole
      Normocort
      Ketoderm
      Fungarest
      Fungoral
      Extina
      Ketoconazolum
      Brizoral
      Kuric
      Ketoconazol
      Xolegel
      Onofin K
      Teryzolin
      Terzolin


13 ... Nateglinide*
      Nateglinidum
      Nateglinida
      Starlix
      Fastic
      Starsis
      Trazec


14 ... Oxyphenbutazone*
      Oxyphenylbutazone
      Oxifenylbutazon
      Oxiphenbutazone
      Butapiron
      Flamaril
      Oxazolid