ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'L'     กลับไปหน้า-->


1 ... Lawsonia inermis
      Lawsonia alba
      

2 ... Linum usitatissimum
      

3 ... Lonicera japonica
      

4 ... Lycium barbarum
      Boberella halimifolia
      Jasminoides flaccidum
      Lycium barbarum
      Lycium barbarum
      Lycium halimifolium
      Lycium lanceolatum
      Lycium turbinatum
      Lycium vulgare
      Teremis elliptica
      

5 ... ชะเอมเทศ*
      COMMON LICORICE
      LICORICE
      RUSSIAN LICORICE
      SPANISH LICORICE
      

6 ... มะระขี้นก*
      BALSAM APPLE
      BALSUM PEAR
      BITTER CUCUMBER
      BITTER GOURD
      BITTER MELON
      CARILLA FRUIT
      LEPROSY GOURD
      ผักเหย
      ผักไห
      มะร้อยรู
      มะระ
      มะห่อย
      มะไห่
      สุพะซู
      สุพะเด
      

7 ... ลินิน*
      FLAX
      LINSEED
      ป่าน
      หู่มั้ว
      

8 ... หญ้าละออง*
      ASH-COLOURED FLEABANE
      LITTLE IRON WEED
      ก้านธูป
      เซียวซัวเฮา
      ถั่วแฮะดิน
      ฝรั่งโคก
      เสือสามขา
      หญ้าดอกขาว
      หญ้าสามวัน
      หมอน้อย
      

9 ... เห็ดหลินจือ*
      LING ZHI
      เห็ดจวักงู
      เห็ดนางกวัก
      เห็ดหมื่นปี