ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'G'     กลับไปหน้า-->


1 ... Ganoderma lucidum
      Polyporus lucidum
      

2 ... Ginkgo biloba
      

3 ... Glycyrrhiza glabra
      

4 ... กระเทียม*
      GARLIC
      กระเทียมขาว
      กระเทียมจีน
      เทียม
      ปะเซ้วา
      หอมขาว
      หอมเทียม
      หัวเทียม
      

5 ... ขิง*
      GINGER
      ขิงแกลง
      ขิงแดง
      ขิงเผือก
      สะเอ
      

6 ... ดาวเรืองฝรั่ง*
      GARDEN MARIGOLD
      MARIGOLD
      POT MARIGOLD
      ดาวเรืองหม้อ
      

7 ... แปะก๊วย*
      GINKGO
      MAIDENHAIR TREE
      

8 ... ฝรั่ง*
      COMMON GUAVA
      GUAVA
      จุ่มโป่
      ชมพู่
      มะก้วย
      มะก้วยกา
      มะกา
      มะจีน
      มะมั่น
      ยะมูบุเตปันยา
      ยะริง
      ยามุ
      ย่าหมู
      สีดา
      

9 ... มะขามเทศ*
      GUAYMOCHIL
      HUAMUCHIL
      MADRAS THORN
      MANILA
      MANILA TAMARIND
      OPIUMA
      มะขามข้อง
      

10 ... โสม*
      CHINESE GINSENG
      GINSENG
      โสมเกาหลี
      โสมคน
      หยิ่งเซียม