หญ้าละออง* Vernonia cinerea  (L.) Less.

ข้อบ่งใช้ :

ลดความอยากบุหรี่


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Cyclophosphamide*เสริมฤทธิ์ยาปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์