ชะเอมเทศ* Glycyrrhiza glabra  L.

ข้อบ่งใช้ :

แก้ไอ


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กลุ่มยา: ยาลดความดันโลหิต*ลดฤทธิ์ยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
กลุ่มยา: ยาขับปัสสาวะ*ลดฤทธิ์ยาปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
5-fluorouracil (5-FU)*เพิ่มฤทธิ์ยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Ampicillinเพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Atorvastatinเพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Cyclophosphamide*เพิ่มฤทธิ์ยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Digoxinเพิ่มระดับยาในเลือดมากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
Etoricoxib*ลดฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Lovastatin*เพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Ombitasvirลดฤทธิ์ยา/เพิ่มฤทธิ์สมุนไพรปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
Oxacillin*เพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Oxacillin*เพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Paritaprevir*ลดฤทธิ์ยา/เพิ่มฤทธิ์สมุนไพรปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
Prednisone*ลดฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Ribavirin*ลดฤทธิ์ยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Ritonavirลดฤทธิ์ยา/เพิ่มฤทธิ์สมุนไพรปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
Simvastatinเพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Verapamil*ลดฤทธิ์ยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์