ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'C'     กลับไปหน้า-->


1 ... Captopril*
      L-captopril
      capoten
      captopryl
      lopirin
      cesplon
      captolane
      tensoprel


2 ... Carbamazepine*
      CBZ


3 ... Cefadroxil*
      Cephadroxil
      Cefadroxilo
      Cefadroxilum
      Duricef
      Ultracef


4 ... Cefazolin

5 ... Cefoperazone*
      Cefoperazine
      Cefoperazono
      Cefoperazonum
      Cefobid
      medocef
      Cefob


6 ... Cefotaxime

7 ... cefoxitin

8 ... Ceftazidime

9 ... Celiprolol

10 ... Cephalothin

11 ... Chloramphenicol*
      Chlornitromycin
      Levomycetin
      Chloromycetin


12 ... Chloroquine*
      Chloroquine sulphate


13 ... Ciclosporin*
      Cyclosporin
      Cyclosporin A
      Cyclosporine
      CsA
      CyA


14 ... Cilostazol

15 ... Cimetidine

16 ... Ciprofloxacin

17 ... Cisplatin*
      CDDP


18 ... Clarithromycin

19 ... Clopidogrel

20 ... Cloxacillin*
      Cloxacillinum
      Cloxacilina
      Cloxacilline
      Methylchlorphenylisoxazoryl-penicillin


21 ... Cocaine*
       Kokain
       Neurocaine
       Cocain
       L-Cocaine
       Cocaina


22 ... cotrimoxazole

23 ... Crizotinib

24 ... Cyclophosphamide*
      CPM
      CTX
      CYT


25 ... Cyclophosphamide*
      CPM
      CTX
      CYT


26 ... Hexobarbital*
      Hexobarbitone
      Methylhexabital
      Methexenyl
      Evipal
      Evipan
      Barbidorm
      Cyclopan,


27 ... Ribavirin*
      Tribavirin
      Rebetol
      Virazole
      Ribavirine
      Copegus
      Vilona
      Ribamide
      Ribamidil