ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'G'     กลับไปหน้า-->


1 ... Daonil*
      Glyburide
      Glibenclamide
      Diadeta
      Glybenclamide
      Glybenzcyclamide


2 ... Gabapentin

3 ... Gatifloxacin

4 ... Gentamicin

5 ... Glimepiride

6 ... Glipizide*
      Glydiazinamide


7 ... Imatinib*
      Glivec
      Imatinib mesylate