ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'M'     กลับไปหน้า-->


1 ... Momordica charantia
      Momordica elegans
      Momordica indica
      Momordica operculata
      

2 ... Musa sapientum
      Musa ABB group (triploid)
      Musa paradisiaca
      

3 ... Pithecellobium dulce
      Inga dulcis
      Mimosa dulcis
      

4 ... Tinospora crispa
      Menispermum crispum
      Tinospora tuberculata
      

5 ... ดาวเรืองฝรั่ง*
      GARDEN MARIGOLD
      MARIGOLD
      POT MARIGOLD
      ดาวเรืองหม้อ
      

6 ... แปะก๊วย*
      GINKGO
      MAIDENHAIR TREE
      

7 ... มะขามเทศ*
      GUAYMOCHIL
      HUAMUCHIL
      MADRAS THORN
      MANILA
      MANILA TAMARIND
      OPIUMA
      มะขามข้อง
      

8 ... มะขามป้อม*
      EMBLIC
      EMBLIC MYROBALAN
      INDIAN GOOSEBERRY
      MALACCA TREE
      MYROBALAN
      กันโตด
      กำทวด
      มั่งลู่
      สันยาส่า
      

9 ... สมอไทย*
      CHEBULIC MYROBALANS
      MYROBALAN GALL
      MYROBALAN WOOD
      TERMINALIA GALL
      ม่าแน่
      สมออัพยา
      หมากแน่ะ