ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'H'     กลับไปหน้า-->


1 ... Hibiscus sabdariffa
      

2 ... HOPS*
      ฮอปส์
      

3 ... Humulus lupulus
      

4 ... กะเพรา*
      HOLY BASIL
      SACRED BASIL
      THAI BASIL
      กอมก้อ
      กอมก้อดง
      กะเพราขน
      กะเพราขาว
      กะเพราแดง
      ห่อกวอซู
      ห่อตูปลู
      อิ่มคิมหลำ
      อีตู่ไทย
      

5 ... เทียนกิ่ง*
      EGYPTIAN PRIVET
      HENNA
      HENNA TREE
      เทียนขาว
      เทียนข้าวเปลือก
      เทียนแดง
      เทียนไม้
      เทียนย้อม
      

6 ... มะขามเทศ*
      GUAYMOCHIL
      HUAMUCHIL
      MADRAS THORN
      MANILA
      MANILA TAMARIND
      OPIUMA
      มะขามข้อง
      

7 ... มะรุม*
      DRUMSTICK TREE
      HORSE RADISH TREE
      กาแน้งเดิง
      ผักเนื้อไก่
      ผักอีฮึม
      ผักอีฮุม
      มะค้อนก้อม
      เส่ช่อยะ