ขมิ้น* Curcuma longa  L.

ข้อบ่งใช้ :

ขับลม บรรเทาอาการท้องผูก ท้องเฟ้อ บรรเทาอาการอักเสบของข้อในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Buspironeไม่มีผลต่อยา--
Celiprololเพิ่มระดับของยาในเลือด มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Clopidogrelเพิ่มระดับของยาในเลือด แต่ไม่ส่งผลต่ออัตราการแข็งตัวของเลือดมากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Docetaxel*เพิ่มระดับของยาในเลือด มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Etoposide*เพิ่มระดับของยาในเลือด มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Everolimusลดระดับของยาในเลือด มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Fluoxetineเพิ่มฤทธิ์ของยา (in vivo)มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Flurbiprofenไม่มีผลต่อยา--
Loratadineเพิ่มระดับของยาในเลือด น้อยให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Losartanเพิ่มระดับของยาในเลือด มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Midazolam*เพิ่มระดับของยาในเลือด (in vivo), ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา (clinical study) (ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกัน)มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Nifedipineไม่มีผลต่อยา--
Norfloxacinเพิ่มระดับของยาในเลือด ปานกลางระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่ถูกเมแทบอไลท์ด้วยเอนไซม์ดังกล่าว หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Paclitaxel*เพิ่มระดับของยาในเลือด มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Paracetamol*ไม่มีผลต่อยา--
Rosuvastatinเพิ่มระดับของยาในเลือด ปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Sulindac*เพิ่มฤทธิ์ของยามากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Talinololลดระดับของยาในเลือด มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Tamoxifen*เพิ่มระดับของยาในเลือด มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Warfarinเพิ่มระดับของยาในเลือด แต่ไม่ส่งผลต่ออัตราการแข็งตัวของเลือดมากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา