ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'P'     กลับไปหน้า-->


1 ... Aminopyrine*
      Aminophenazone
      Amidopyrine
      Pyramidon


2 ... Fluindione*
      Previscan


3 ... Fluindione*
      Previscan


4 ... Ibuprofen*
      Para-isobutylhydratropic acid


5 ... Ketoconazole*
      Nizoral
      Levoketoconazole
      Panfungol
      Ketoisdin
      Orifungal M
      Ketozole
      Normocort
      Ketoderm
      Fungarest
      Fungoral
      Extina
      Ketoconazolum
      Brizoral
      Kuric
      Ketoconazol
      Xolegel
      Onofin K
      Teryzolin
      Terzolin


6 ... Mitoxantrone*
      Mitozantrone
      Novantrone
      Mitroxone
      Novantron
      Onkotrone
      Pralifan
      Ralenova


7 ... Paclitaxel*
      Taxol
      PTX


8 ... Pantoprazole

9 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


10 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


11 ... Paritaprevir*
      Veruprevir


12 ... Pefloxacin

13 ... Penicillin

14 ... Penicillin V*
      Phenoxymethylpenicillin
      Penicillin phenoxymethyl
      Oracillin
      Phenomycilline
      Phenopenicillin


15 ... Pentazocine*
      Pentazocine hydrochloride
      Pentazocine lactate


16 ... Pentobarbital*
      Pentobarbitone


17 ... Phenacetin*
      Acetophenetidin


18 ... Phenobarbitone*
      Phenobarbital


19 ... Phenprocoumon*
      Phenprocoumarol


20 ... Phenytoin*
      Diphenylhydantoin
      DPH


21 ... Piperacillin

22 ... Polymyxin B

23 ... Pravastatin

24 ... Prednisolone*
      Deltahydrocortisone
      Metacortandralone


25 ... Prednisone*
      Deltacortisone
      Deltdehydrocortisone


26 ... Propranolol*
      Propanolol
      Beta-propranolol


27 ... Pyrazinamide*
      Pyrazinecarboxamide
      Pyrazinoic acid amide


28 ... Sulindac*
      Phospho-sulindac
      Sulindac sulfide