ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'O'     กลับไปหน้า-->


1 ... Ketoconazole*
      Nizoral
      Levoketoconazole
      Panfungol
      Ketoisdin
      Orifungal M
      Ketozole
      Normocort
      Ketoderm
      Fungarest
      Fungoral
      Extina
      Ketoconazolum
      Brizoral
      Kuric
      Ketoconazol
      Xolegel
      Onofin K
      Teryzolin
      Terzolin


2 ... Mitoxantrone*
      Mitozantrone
      Novantrone
      Mitroxone
      Novantron
      Onkotrone
      Pralifan
      Ralenova


3 ... Octreotide*
      Octrotide
      Sandostatin
      Longastatin
      Oktreotid


4 ... ofloxacin

5 ... Ombitasvir

6 ... Omeprazole

7 ... Orlistat*
      Xenical
      Tetrahydrolipstatin
      Orlipastat


8 ... oxacillin

9 ... Oxacillin*
      Oxazocillin
      Methylphenylisoxazolyl (MPI) penicillin
      Oxacilline
      Oxacillinum


10 ... Oxyphenbutazone*
      Oxyphenylbutazone
      Oxifenylbutazon
      Oxiphenbutazone
      Butapiron
      Flamaril
      Oxazolid


11 ... Oxytetracycline*
      Terramycin
      Oxytetracyclin
      Oxitetraciclina
      Oxymycin


12 ... Penicillin V*
      Phenoxymethylpenicillin
      Penicillin phenoxymethyl
      Oracillin
      Phenomycilline
      Phenopenicillin


13 ... Saxagliptin*
      Saxagliptine
      Onglyza