ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร


 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  

1551. ฤทธิ์ขับปัสสาวะของสมุนไพรต่างๆ   09/05/01
1552. ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดจากเทียนดำ   20/04/01
1553. ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะกล่ำตาหนู   20/04/01
1554. ฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น LDL จากใบหม่อน   20/04/01
1555. ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของโสม   29/03/01
1556. ฤทธิ์ยับยั้งการแพ้จากขมิ้นชัน   29/03/01
1557. ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของเปล้าใหญ่   23/02/01
1558. ฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์   23/02/01
1559. ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งของทองพันชั่ง   09/02/01
1560. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรียจากชิงเฮา   09/02/01
1561. ผลต่อทารกในครรภ์และความเป็นพิษต่อเซลล์จากดอกคำฝอย   25/01/01
1562. ฤทธิ์ระงับปวดและอักเสบของผักเบี้ยใหญ่   25/01/01
1563. การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเบื้องต้นของผักคราดหัวแหวน   03/01/01
1564. ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ของชะเอมจีน   03/01/01
1565. ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพจากน้ำมันสะเดา   03/01/01
1566. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดรากขลู่   07/12/00
1567. ฤทธิ์ของเทียนดำต่อกระเพาะอาหาร   07/12/00
1568. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ HIV-1 protease ของสาร flavonoids และ tannins   14/11/00
1569. ฤทธิ์ต้านเชื้อ Vibrio cholerae ของมะนาวฝรั่ง   14/11/00
1570. ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะเดื่อชุมพร   14/11/00
1571. การศึกษาเจลพริกต่อการปวดหลังผ่าตัด   12/10/00
1572. การใช้ยาน้ำเชื่อมขี้เหล็กและยาเม็ดขี้เหล็กช่วยให้นอนหลับ   12/10/00
1573. ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากใบแป๊ะก๊วย   14/09/00
1574. ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกต้นชมพู่น้ำดอกไม้   14/09/00
1575. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของขี้กาเทศ   14/09/00
1576. ฤทธิ์ทนต่อความเย็นจากสารซาโปนินในโสมอเมริกัน   14/09/00
1577. ฤทธิ์ต้านเชื้อ Streptococcus mutans จากว่านชักมดลูก   14/09/00
1578. ฤทธิ์ลดความเจ็บปวดของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้   14/09/00
1579. ฤทธิ์ปกป้องทางเดินอาหารของpolysaccharides จากตังกุย   14/09/00
1580. ผลทางคลินิกเบื้องต้นของมะแว้งเครือในผู้ป่วยหอบหืด   14/09/00
1581. ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดจากใบคูน   14/09/00
1582. ผลบรรเทาอาการหวัดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร   14/09/00
1583. สารสกัดผักบุ้งทะเลมีฤทธิ์บรรเทาปวด   14/09/00
1584. ฤทธิ์ปกป้องตับของสาร triterpene glucosides จากเมล็ดสะแกนา   14/09/00
1585. ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ   14/09/00
1586. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม   14/09/00
1587. ฤทธิ์ป้องกันการทำลายตับของสะแกนา   14/09/00
1588. สารCarbazole alkaloid ชนิดใหม่จากโปร่งฟ้า   14/09/00
1589. ผลต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของสารฟลาโวนอยด์จากใบหม่อน   14/09/00
1590. ฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดรากอังกาบหน   14/09/00
1591. ส่วนประกอบและฤทธิ์ของสารสกัดลำต้นใต้ดินว่านพระฉิม   14/09/00
1592. ฤทธิ์ยับยั้งอาการท้องเดินของสารสกัดรากสบู่ดำ   14/09/00
1593. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของชิงช้าชาลี   14/09/00
1594. Deoxymiroestrol : phytoestrogen ชนิดใหม่จากกวาวเครือ   14/09/00
1595. ฤทธิ์ขับปัสสาวะของสารสกัดกระเทียม   14/09/00
1596. ชาหญ้าหวานกับผู้ป่วยโรคอ้วน   14/09/00
1597. สารต้านเชื้อราชนิดใหม่จากใบ Piper hispidum   14/09/00
1598. ผลการยับยั้ง cAMP-phosphodiesterase ของสารกลุ่ม biflavones จากแปะก๊วย   14/09/00
1599. สารที่มีผลยับยั้ง phospholipase Cg1 จากแป๊ะก๊วย   14/09/00
1600. สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ protein prenyltransferase จากธรรมชาติ   14/09/00

 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33