ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร


 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

1501. สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ protein prenyltransferase จากธรรมชาติ   14/09/00
1502. ตำรับยารักษาแผลในปากจากใบบัวบก   14/09/00
1503. สารสกัดจากสมุนไพรให้ผลต่อต้านอาการท้องเดิน   14/09/00
1504. Phytoestrogen : Daidzin และ Genistin   14/09/00
1505. ฤทธิ์ต้านการออกซิเดชั่นของผลดีปลีและผลพริกไท   14/09/00
1506. สารต้านเชื้อราชนิดใหม่จากใบ Piper hispidum   14/09/00
1507. ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อเซลของพืชผัก   14/09/00
1508. ขมิ้นชัน: ฤทธิ์ทางชีววิทยาใหม่   14/09/00
1509. สารสำคัญจากโสมอเมริกันมีฤทธิ์ hepatoprotective   14/09/00
1510. ผลการยับยั้งเอนไซม์ COX-2 ของผักกาดน้ำ   14/09/00
1511. เนื้อไม้สาเกยับยั้งการสร้างเมลานิน   14/09/00
1512. เครื่องเทศมีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ GST   14/09/00
1513. คุณสมบัติยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากเปลือกผลมะเขือยาว   14/09/00
1514. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของช้าพลู (Piper sarmentosum Roxb.)   14/09/00
1515. ผลต้านมะเร็งของอบเชยจีน   14/09/00

 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31