ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร


 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

1601. ฤทธิ์ต้านการเป็นพิษต่อตับจากใบคูน   22/06/01
1602. ความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดสะเดาอินเดีย   04/06/01
1603. ฤทธิ์ของถั่วเหลืองต่อกระดูกและการเมตาบอลิซึมส์ของไขมัน   04/06/01
1604. อบเชยจีนมีผลกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว   18/05/01
1605. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากลูกซัด   18/05/01
1606. ฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดไข้จากลูกซัด   09/05/01
1607. ฤทธิ์ขับปัสสาวะของสมุนไพรต่างๆ   09/05/01
1608. ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดจากเทียนดำ   20/04/01
1609. ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะกล่ำตาหนู   20/04/01
1610. ฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น LDL จากใบหม่อน   20/04/01
1611. ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของโสม   29/03/01
1612. ฤทธิ์ยับยั้งการแพ้จากขมิ้นชัน   29/03/01
1613. ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของเปล้าใหญ่   23/02/01
1614. ฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์   23/02/01
1615. ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งของทองพันชั่ง   09/02/01
1616. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรียจากชิงเฮา   09/02/01
1617. ผลต่อทารกในครรภ์และความเป็นพิษต่อเซลล์จากดอกคำฝอย   25/01/01
1618. ฤทธิ์ระงับปวดและอักเสบของผักเบี้ยใหญ่   25/01/01
1619. การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเบื้องต้นของผักคราดหัวแหวน   03/01/01
1620. ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ของชะเอมจีน   03/01/01
1621. ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพจากน้ำมันสะเดา   03/01/01
1622. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดรากขลู่   07/12/00
1623. ฤทธิ์ของเทียนดำต่อกระเพาะอาหาร   07/12/00
1624. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ HIV-1 protease ของสาร flavonoids และ tannins   14/11/00
1625. ฤทธิ์ต้านเชื้อ Vibrio cholerae ของมะนาวฝรั่ง   14/11/00
1626. ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะเดื่อชุมพร   14/11/00
1627. การศึกษาเจลพริกต่อการปวดหลังผ่าตัด   12/10/00
1628. การใช้ยาน้ำเชื่อมขี้เหล็กและยาเม็ดขี้เหล็กช่วยให้นอนหลับ   12/10/00
1629. ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากใบแป๊ะก๊วย   14/09/00
1630. ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกต้นชมพู่น้ำดอกไม้   14/09/00
1631. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของขี้กาเทศ   14/09/00
1632. ฤทธิ์ทนต่อความเย็นจากสารซาโปนินในโสมอเมริกัน   14/09/00
1633. ฤทธิ์ต้านเชื้อ Streptococcus mutans จากว่านชักมดลูก   14/09/00
1634. ฤทธิ์ลดความเจ็บปวดของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้   14/09/00
1635. ฤทธิ์ปกป้องทางเดินอาหารของpolysaccharides จากตังกุย   14/09/00
1636. ผลทางคลินิกเบื้องต้นของมะแว้งเครือในผู้ป่วยหอบหืด   14/09/00
1637. ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดจากใบคูน   14/09/00
1638. ผลบรรเทาอาการหวัดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร   14/09/00
1639. สารสกัดผักบุ้งทะเลมีฤทธิ์บรรเทาปวด   14/09/00
1640. ฤทธิ์ปกป้องตับของสาร triterpene glucosides จากเมล็ดสะแกนา   14/09/00
1641. ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ   14/09/00
1642. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม   14/09/00
1643. ฤทธิ์ป้องกันการทำลายตับของสะแกนา   14/09/00
1644. สารCarbazole alkaloid ชนิดใหม่จากโปร่งฟ้า   14/09/00
1645. ผลต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของสารฟลาโวนอยด์จากใบหม่อน   14/09/00
1646. ฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดรากอังกาบหน   14/09/00
1647. ส่วนประกอบและฤทธิ์ของสารสกัดลำต้นใต้ดินว่านพระฉิม   14/09/00
1648. ฤทธิ์ยับยั้งอาการท้องเดินของสารสกัดรากสบู่ดำ   14/09/00
1649. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของชิงช้าชาลี   14/09/00
1650. Deoxymiroestrol : phytoestrogen ชนิดใหม่จากกวาวเครือ   14/09/00

 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34