ผลของหัวผักกาดแดง (Beet root) ต่อเม็ดเลือดขาว (Neutrophils) จากผู้ที่มีภาวะอ้วน

เม็ดเลือดขาวที่ได้มาจากผู้ที่มีภาวะอ้วนมีการสร้างสารอนุมูลอิสระ (ROS, reactive oxygen species) สูงกว่าเม็ดเลือดขาวจากคนปกติ ซึ่ง ROS ที่เกิดขึ้นนี้มีผลทำให้เซลล์ถูกทำลาย และทำให้ระดับของเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของร่างกายลดลง ส่งผลให้เกิดความผิดปรกติต่างๆ เช่น การอักเสบภายในร่างกาย จากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์จากหัวผักกาดแดงไม่ว่าจะอยู่ในรูปหัวผักกาดแดงแผ่น หรือน้ำคั้น สามารถยับยั้งการเกิด Neutrophils oxidation metabolism โดยผลจะขึ้นกับความเข้มข้นที่ให้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จากหัวผักกาดแดงยังมีฤทธิ์เป็น pro-apoptosis ที่มีผลทำให้ ROS ลดลง จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์จากหัวผักกาดแดงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการรักษาภาวะอ้วนได้

Phytotherapy research 2009; 23: 49-55