การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันจากผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อ Mistletoe

การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งเพศชายจำนวน 3 คน และเพศหญิงจำนวน 1 คนโดยการฉีดสารสกัดน้ำของ Mistletoe (Viscum album ) ซึ่งขึ้นอยู่บนต้นของพืชตระกูลโอ๊ค (Quercus ) เข้าใต้ผิวหนังบริเวณท้อง (abdominal) หรือสะโพก (gluteal region) ขนาด 20 มก. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่ฉีดทั้งหมดคือ 7 ครั้ง พบว่าทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยดีขึ้น โดยทำให้ระดับของ Leucocytes Neutrophils และ Lymphocytes เพิ่มขึ้น ระดับของ CD4 CD8 C3 C4 immunoglobulin ชนิด A G และ M เป็นปรกติ มีรายงานผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยคือทำให้มีอาการปวด คัน และผื่นแดง

Phytother Res 2009;23:407-11