ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร


 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

1401. ผลของเอเซียติโคไซด์ในกระบวนการหายของแผล   22/06/01
1402. ฤทธิ์ต้านการเป็นพิษต่อตับจากใบคูน   22/06/01
1403. ความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดสะเดาอินเดีย   04/06/01
1404. ฤทธิ์ของถั่วเหลืองต่อกระดูกและการเมตาบอลิซึมส์ของไขมัน   04/06/01
1405. อบเชยจีนมีผลกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว   18/05/01
1406. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากลูกซัด   18/05/01
1407. ฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดไข้จากลูกซัด   09/05/01
1408. ฤทธิ์ขับปัสสาวะของสมุนไพรต่างๆ   09/05/01
1409. ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดจากเทียนดำ   20/04/01
1410. ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะกล่ำตาหนู   20/04/01
1411. ฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น LDL จากใบหม่อน   20/04/01
1412. ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของโสม   29/03/01
1413. ฤทธิ์ยับยั้งการแพ้จากขมิ้นชัน   29/03/01
1414. ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของเปล้าใหญ่   23/02/01
1415. ฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์   23/02/01
1416. ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งของทองพันชั่ง   09/02/01
1417. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรียจากชิงเฮา   09/02/01
1418. ผลต่อทารกในครรภ์และความเป็นพิษต่อเซลล์จากดอกคำฝอย   25/01/01
1419. ฤทธิ์ระงับปวดและอักเสบของผักเบี้ยใหญ่   25/01/01
1420. การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเบื้องต้นของผักคราดหัวแหวน   03/01/01
1421. ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ของชะเอมจีน   03/01/01
1422. ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพจากน้ำมันสะเดา   03/01/01
1423. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดรากขลู่   07/12/00
1424. ฤทธิ์ของเทียนดำต่อกระเพาะอาหาร   07/12/00
1425. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ HIV-1 protease ของสาร flavonoids และ tannins   14/11/00
1426. ฤทธิ์ต้านเชื้อ Vibrio cholerae ของมะนาวฝรั่ง   14/11/00
1427. ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะเดื่อชุมพร   14/11/00
1428. การศึกษาเจลพริกต่อการปวดหลังผ่าตัด   12/10/00
1429. การใช้ยาน้ำเชื่อมขี้เหล็กและยาเม็ดขี้เหล็กช่วยให้นอนหลับ   12/10/00
1430. ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากใบแป๊ะก๊วย   14/09/00
1431. ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกต้นชมพู่น้ำดอกไม้   14/09/00
1432. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของขี้กาเทศ   14/09/00
1433. ฤทธิ์ทนต่อความเย็นจากสารซาโปนินในโสมอเมริกัน   14/09/00
1434. ฤทธิ์ต้านเชื้อ Streptococcus mutans จากว่านชักมดลูก   14/09/00
1435. ฤทธิ์ลดความเจ็บปวดของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้   14/09/00
1436. ฤทธิ์ปกป้องทางเดินอาหารของpolysaccharides จากตังกุย   14/09/00
1437. ผลทางคลินิกเบื้องต้นของมะแว้งเครือในผู้ป่วยหอบหืด   14/09/00
1438. ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดจากใบคูน   14/09/00
1439. ผลบรรเทาอาการหวัดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร   14/09/00
1440. สารสกัดผักบุ้งทะเลมีฤทธิ์บรรเทาปวด   14/09/00
1441. ฤทธิ์ปกป้องตับของสาร triterpene glucosides จากเมล็ดสะแกนา   14/09/00
1442. ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ   14/09/00
1443. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม   14/09/00
1444. ฤทธิ์ป้องกันการทำลายตับของสะแกนา   14/09/00
1445. สารCarbazole alkaloid ชนิดใหม่จากโปร่งฟ้า   14/09/00
1446. ผลต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของสารฟลาโวนอยด์จากใบหม่อน   14/09/00
1447. ฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดรากอังกาบหน   14/09/00
1448. ส่วนประกอบและฤทธิ์ของสารสกัดลำต้นใต้ดินว่านพระฉิม   14/09/00
1449. ฤทธิ์ยับยั้งอาการท้องเดินของสารสกัดรากสบู่ดำ   14/09/00
1450. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของชิงช้าชาลี   14/09/00

 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30