(1). ตอเบา (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(2). ตากล่ำ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(3). ต้างน้อย (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(4). ต้างบ้าน (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(5). ตาตุ่ม (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(6). ตาตุ่มทะเล* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(7). ตาปู (พิษอื่นๆ)
(8). ตาสี่กะมอ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(9). ตาสี่กะมอ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(10). ตำแยตัวเมีย* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(11). ตำลึงฝรั่ง (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(12). ตำหยาว (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(13). ตำหยาว (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(14). ตีนเป็ด (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(15). ตีนเป็ดทราย* (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(16). ตีนเป็ดทะเล* (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(17). ตีนเป็ดน้ำ (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(18). ตีนเป็ดเล็ก (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(19). ตุ๊ดตู่ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(20). ตุม (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(21). ตูมกาแดง (พิษต่อระบบประสาท)
(22). ตูมคลาน (พิษต่อระบบประสาท)
(23). เตงหลั่งเช้า (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(24). โตร้ก (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(25). ถั่วกินหัว (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(26). ถั้วบ้ง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(27). เถาเงาะ (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(28). เถาสิงห์โต* (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(29). ท่อม (พิษต่อระบบประสาท)
(30). ท้ายล่อ (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(31). ท้ายล่อ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(32). ทุงทิง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(33). ทุ้งทิ้ง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(34). ทุมขัน (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(35). ทูดุเกละ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(36). ทูดุเกละ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(37). เทียงพ้าเช่า (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(38). เทียนหนู (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(39). โทงเทง* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(40). โทป้ะ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(41). โทป้ะ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(42). นางกวัก (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(43). นางกวัก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(44). นายอ (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(45). นายอ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(46). น้ำใจใคร (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(47). เนียง (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(48). เนียงนก (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(49). เนียงใหญ่ (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(50). เนียนหนู (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(51). บ้วนนีแช (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(52). บ้วนนีแช (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(53). บ้องขวาน (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(54). บอนกาวี (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(55). บอนกาวี (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(56). บะเหยือง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(57). บานทน (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(58). บานบุรี (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(59). บานบุรี* (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(60). บานบุรีเหลือง (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(61). บานใบ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(62). บูตอ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(63). เบ็งละมาศ (พิษอื่นๆ)
(64). เบญมาศป่า (พิษอื่นๆ)
(65). ปงปง (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(66). ปรง (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(67). ปรงป่า* (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(68). ประคำดีควาย (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(69). ประจาม (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(70). ปอเถื่อน (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(71). ปากเป็ด (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(72). ปาง (พิษต่อระบบประสาท)
(73). ป่าตอบต๊อก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(74). ป่านเถื่อน (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(75). ปีมั้ว (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(76). ปุงปิง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(77). เปา (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(78). แป (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(79). ผกากรอง* (พิษอื่นๆ)
(80). ผักก้านถิน (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(81). ผักขี้หิด (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(82). ผักแคบฝรั่ง (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(83). ผักแดง (พิษต่อตับ)
(84). ผักบั้ง (พิษต่อตับ)
(85). ผักแพวขาว (พิษต่อตับ)
(86). ผักส้มเสี้ยน (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(87). ผักเสี้ยน* (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(88). ผักเสี้ยนขาว (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(89). ผักหนองบก (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(90). ผักหนาม* (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(91). ผักหละต้น (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(92). ผักเหย (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(93). ผักไห (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(94). เผาะแผะ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(95). เผือกกะลา (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(96). เผือกกะลา (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(97). เผือกโทป้าด (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(98). เผือกโทป้าด (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(99). ฝิ่น* (พิษต่อระบบประสาท)
(100). ฝิ่นต้น* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(101). ฝิ่นต้น* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(102). ฝิ่นต้น* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(103). พญาร้อยใบ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(104). พญาร้อยใบ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(105). พญาไร้ใบ* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(106). พญาไร้ใบ* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(107). พมักเยา (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(108). พมักเยา (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(109). พลับพลึง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(110). พลับพลึง* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(111). พลับพลึงดอกแดง* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(112). พลับพลึงดอกแดงสลับขาว (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(113). พะเนียง (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(114). พันซาด (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(115). พันมหา (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(116). โพตะโกส้า (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(117). โพผัน (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(118). โพล่ยู (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)