มะคำดีควาย*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Sapindus  emarginatus  Vahl
 วงศ์ :
SAPINDACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
มะคำดีควาย*, ประคำดีควาย
 ชื่ออังกฤษ :
SOAPBERRY TREE
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ผล
 สารพิษ :
Saponin
 อาการ :
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ถ้าอาการรุนแรง พิษอาจทำลายเนื้อเยื่อ ถ้ามีการดูดซึม จะมีอาการกระวนกระวาย ปวดศีรษะ เป็นไข้ กระหายน้ำ ม่านตาขยาย หน้าแดง กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย ทำงานไม่สัมพันธ์กัน อาจจะแสดงพิษต่อระบบไหลเวียนโลหิต และชัก
 วิธีการรักษา :
1. รับประทานไข่ขาว เพื่อลดการดูดซึมสารพิษ
2. นำส่งโรงพยาบาล เพื่อให้น้ำเหลือชดเชยการสูญเสียน้ำและเกลือแร่


หมายเหตุ ยังไม่มีวิธีการเฉพาะสำหรับแก้พิษเมื่อมีการดูดซึมสารพิษเข้าสู่ ร่างกาย

(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)