ปรงป่า*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Cycas  circinalis  L.
 วงศ์ :
CYCADACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
ปรงป่า*, ปรง, มะพร้าวสีดา
 ชื่ออังกฤษ :
QUEEN SAGO
 ออกฤทธิ์ :
ระบบไหลเวียนของโลหิต
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ราก / เมล็ด
 สารพิษ :
Cycasin ในกรดให้ Methanal ในด่าง ให้ HCN
 อาการ :
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรง หัวหมุน อาการบวมของกระเพาะและขา อาการสลดหดหู่ มึนงง ประสาทหลอน ปวดท้อง ชาตามกล้ามเนื้อ
 วิธีการรักษา :
เนื่องจากพิษอาจเกิดจาก methanol จึงต้องรักษาแบบพิษของ Methanol ด้วยคือ รักษา acidosis โดยใช้ alkali รักษาระดับ electrolyte กำจัด methanol โดย hemodialysis หรือ peritoneal dialysis ป้องกันตาไม่ให้ถูกแสง
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)