หญ้างวงช้าง*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Heliotropium  indicum  L.
 วงศ์ :
BORAGINACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
หญ้างวงช้าง*, กุนอกาโม, ผักแพวขาว, หญ้างวงช้างน้อย
 ชื่ออังกฤษ :
ALACRANSILLO, EYE BRIGHT, INDIAN HELIOTROPE, INDIAN TURNSOLE, TURNSOLE
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อตับ
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ไม่ได้ระบุ
 สารพิษ :
Pyrrolizidine alkaloid
 อาการ :
ในครั้งแรกจะอาเจียน หลังจากนั้น 8-10 ชั่วโมง จะมีอาการชักกระตุกควบคู่ไปกับการอาเจียนปวดท้อง ท้องเดิน และหมดสติ
 วิธีการรักษา :
ทำให้อาเจียน โดยรับประทาน syrup of ipecac ในผู้ใหญ่ 2 ช้อนโต๊ะ สำหรับเด็ก 1-12 ปี 1 ช้อนโต๊ะ
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)