ตีนเป็ดทราย*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Cerbera  manghas  L.
 วงศ์ :
APOCYNACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
ตีนเป็ดทราย*, ตีนเป็ดเล็ก, เทียนหนู, เนียนหนู, ปงปง, ปากเป็ด, มะตากอ, รักขาว
 ชื่ออังกฤษ :
SEA MANGO
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อหัวใจและเลือด
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ยาง / ผล / เมล็ด
 สารพิษ :
thevetin B, thevobioside
 อาการ :
ระคายเคืองเยื่อบุในปากและกระเพาะอาหารก่อน ตามด้วยอาการอาเจียน ท้องเดิน ปวดศีรษะและปวดท้อง ถ้ารับประทานเข้าไปมาก และล้างท้องไม่ทัน สารพิษจะถูกดูดซึมผ่านทางลำไส้และแสดงพิษต่อหัวใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็ว ขึ้นกับชนิดของไกลโคไซด์
 วิธีการรักษา :
1. นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
2. ล้างท้อง
3. รักษาตามอาการ
4. ถ้าจาก EKG พบว่า มี Ventricular tachycardia ควรให้ potossium chloride
(5-10 g) หรือให้ K+ (80 mEq/L) การเจ็บแขนอาจช่วยด้วยการนวด และ ประคบน้ำร้อน
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)