สลัดได*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Euphorbia  antiquorum  L.
 วงศ์ :
EUPHORBIACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
สลัดได*, กะลำพัก, เคียะผา, เคียะเลี่ยม, ทูดุเกละ, สลัดไดป่า, หงอนงู
 ชื่ออังกฤษ :
MALAYAN SPURGE TREE, TRIANGULAR SPURGE
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อผิวหนัง
 ส่วนที่เป็นพิษ :
น้ำยางขาว
 สารพิษ :
Phorbol derivative
 อาการ :
ปวด ผิวหนังอักเสบเป็นปื้นแดง บวมพองเป็นตุ่มน้ำ ถ้าสัมผัสตาจะทำให้เยื่อบุตาอักเสบ และตาบอดชั่วคราว
 วิธีการรักษา :
1. เช็ดด้วยแอลกอฮอล
2. ทาด้วยครีมสเตียรอยด์
3. รับประทานยาแก้แพ้ เช่น คลอเฟนนิรามีน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
4. ประคบบริเวณที่มีอาการด้วยน้ำเย็นจัดประมาณ1/2 ชั่วโมง
5. ถ้ายางเข้าตาล้างตาด้วยน้ำหลายๆ ครั้ง หยอดตาด้วยยาหยอดตาที่มี สเตียรอยด์ แล้วนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)