มะม่วงหิมพานต์*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Anacardium  occidentale  L.
 วงศ์ :
ANACARDIACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
มะม่วงหิมพานต์*, กะแตแก, กายี, ตำหยาว, ท้ายล่อ, นายอ, มะม่วงกาสอ, มะม่วงกุลา, มะม่วงทูนหน่วย, มะม่วงไม่รู้หาว, มะม่วงยางหุย, มะม่วงลังกา, มะม่วงเล็ดล่อ, มะม่วงสิงหน, มะม่วงสิโห, มะม่วงหยอด, มะโห, ยาโงย, ยาร่วง, ส้มม่วงชูหน่วย, ส้มม่วงทูนหน่วย
 ชื่ออังกฤษ :
CASHEW, CASHEW NUT TREE, CASHEWNUT
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อผิวหนัง
 ส่วนที่เป็นพิษ :
น้ำยาง
 สารพิษ :
Phenol
 อาการ :
บวมแดง พองเป็นตุ่มน้ำใส อาจลุกลามรุนแรงเป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง
 วิธีการรักษา :
1. ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด
2. ทาด้วยครีมสเตียรอยด์ เช่น ครีม prednisolone 5% หรือ triamcinolone acetonide 0.025%-0.1% ทาวันละ 1-2 ครั้ง
3. สำหรับอาการแพ้ปานกลางหรือรุนแรง จำเป็นต้องรับประทานเพร็ดนิโซโลน ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้า หรือ เช้า-เย็น อาการมักดีขึ้นภายใน 6-12 ชั่วโมง
4. อาการแพ้รุนแรง อาจต้องรับประทานยานานถึง 14 วัน โดยลดขนาดลงมา ทุกวัน จนหยุด ภายใน 2 อาทิตย์
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)