ฝิ่นต้น*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Jatropha  multifida  L.
 วงศ์ :
EUPHORBIACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
ฝิ่นต้น*, มะละกอฝรั่ง, มะหุ่งแดง
 ชื่ออังกฤษ :
CORAL BUSH, CORAL PLANT
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร
 ส่วนที่เป็นพิษ :
เมล็ด
 สารพิษ :
Calcium Oxalate
 อาการ :
คัน รู้สึกปวดแสบปวดร้อน ปากบวมพอง น้ำลายไหล เยื่อบุแก้ม ลิ้น เพดาน และหน้าบวม บริเวณที่บวมพองอาจจะมีเม็ดตุ่มเกิดขึ้น ลิ้นเคลื่อนไหวลำบาก กลืนอาหารยาก พูดไม่ถนัด คลื่นไส้ อาเจียน
 วิธีการรักษา :
1. ก่อนนำส่งโรงพยาบาลควรให้ดื่มนม หรือผงถ่าน (Activated charcoal) เพื่อ ลดการดูดซึม และส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อล้างท้องทันที
2. ให้น้ำเกลือทางเส้นเลือด เพื่อป้องกันการหมดสติ และช็อคที่เกิดจากการสูญ เสียน้ำ และเกลือแร่
3. ในรายที่มีอาการคล้ายสารอะโทรปีน (atropine) เช่น ในกลุ่มสารพิษ curcin. ให้สารแก้พิษ (atropine antagonists) เช่น physostigmine salicylate ทาง เส้นเลือด
4. กรณีอื่นๆ ให้รักษาตามอาการ เช่น ให้ morphine sulfate เพื่อลดอาการปวด
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)