รัก*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Calotropis  gigantea  (L.) R. Br. ex Ait.
 วงศ์ :
ASCLEPIADACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
รัก*, ปอเถื่อน, ป่านเถื่อน, รักดอก, รักดอกขาว, รักดอกม่วง
 ชื่ออังกฤษ :
CROWN FLOWER, GIANT INDIAN MILKWEED, GIANT MILKWEED, TEMBEGA
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อหัวใจและเลือด
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ยาง/ใบ
 สารพิษ :
digitalis
 อาการ :
ระคายเคืองเยื่อบุในปากและกระเพาะอาหารก่อน ตามด้วยอาการอาเจียน ท้องเดิน ปวดศีรษะและปวดท้อง ถ้ารับประทานเข้าไปมาก และล้างท้องไม่ทัน สารพิษจะถูกดูดซึมผ่านทางลำไส้และแสดงพิษต่อหัวใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็ว ขึ้นกับชนิดของไกลโคไซด์
 วิธีการรักษา :
1. นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
2. ล้างท้อง
3. รักษาตามอาการ
4. ถ้าจาก EKG พบว่า มี Ventricular tachycardia ควรให้ potossium chloride
(5-10 g) หรือให้ K+ (80 mEq/L) การเจ็บแขนอาจช่วยด้วยการนวด และ ประคบน้ำร้อน
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)