ระย่อม*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Rauvolfia  serpentina  (L.) Benth. ex Kurz
 วงศ์ :
APOCYNACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
ระย่อม*, กอเหม่, กะย่อม, เข็มแดง, คลาน, ตูมคลาน, มะโอ่งที, ย่อมตีนหมา, สะมออู
 ชื่ออังกฤษ :
SERPENT WOOD
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อระบบประสาท
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ไม่ได้ระบุ
 สารพิษ :
Reserpine และอัลคาลอยด์อื่น
 อาการ :
ถ้าได้รับอัลคาลอยด์ในขนาดมากจะทำให้กดประสาท นอกจากนี้มีอาการ ปากแห้ง คัดจมูก ท้องร่วง มึนงง ซึม มือแขนสั่น หัวใจหยุดเต้น
 วิธีการรักษา :
รักษาตามอาการ
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)