กัญชา*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Cannabis  sativa  L.
 วงศ์ :
CANNABINACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
กัญชา*, กัญชาจีน, คุนเข้า, ปาง, ยานอ
 ชื่ออังกฤษ :
GRASS, HASHISH, HEMP, INDIAN HEMP, KIF, MARIHUANA, MARIJUANA, POT, WEED
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อระบบประสาท
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ยาง(resin) / ใบ
 สารพิษ :
Tetrahydrocannabinol (THC)
 อาการ :
เคลิ้มฝัน เมื่อสูบมากพอจะเกิดอาการเวียนศีรษะ หนาว เกร็ง คลื่นไส้ บางทีอาเจียน ท้องเดินอย่างแรง และระยะหลังสุดจะหมดสติ
 วิธีการรักษา :
ให้การรักษาตามอาการ
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)