ซาก*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Erythrophleum  succirubrum  Gagnep.
 วงศ์ :
FABACEAE (LEGUMINOSAE)
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
ซาก*, ซาด, พันซาด
 ชื่ออังกฤษ :
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อหัวใจและเลือด
 ส่วนที่เป็นพิษ :
เมล็ด
 สารพิษ :
alkaloid , cassaine, cassaidine, acetyl cassaidine, erythropheline
 อาการ :
หอบ หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ ม่านตาหดเล็กมาก ถ้าได้รับขนาดสูง จะกดศูนย์หายใจ นอกจากนี้อาจพบความดันโลหิตสูง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงอย่างรุนแรง มีเลือดปนออกมากับอุจจาระ น้ำลายออกมาก หายใจขัด
 วิธีการรักษา :
1. รักษาตามอาการ
2. ไม่มี antidote โดยตรง
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)