(1). กระจี้ (พิษต่อระบบประสาท)
(2). กระดาด* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(3). กระดาด* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(4). กระดาดแดง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(5). กระดาดแดง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(6). กระถิน* (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(7). กระถินไทย (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(8). กระถินบ้าน (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(9). กระทอก (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(10). กระท่อม* (พิษต่อระบบประสาท)
(11). กระบอก (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(12). กระโปรงทอง (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(13). กระหุด (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(14). กลอย* (พิษต่อระบบประสาท)
(15). กลอยข้าวเหนียว (พิษต่อระบบประสาท)
(16). กลอยนก (พิษต่อระบบประสาท)
(17). กลอยหัวเหนียว (พิษต่อระบบประสาท)
(18). กลออื้อแซ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(19). กล่ำเครือ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(20). กล่ำตาไก่ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(21). กอย (พิษต่อระบบประสาท)
(22). กอเหม่ (พิษต่อระบบประสาท)
(23). กะกลิ้ง (พิษต่อระบบประสาท)
(24). กะแตแก (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(25). กะแตแก (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(26). กะทกรก (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(27). กะย่อม (พิษต่อระบบประสาท)
(28). กะลังตังไก่ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(29). กะลำพัก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(30). กะลำพัก (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(31). กะลำเพาะ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(32). กะลี (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(33). กะเส็ดโคก (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(34). กะเส็ดบก (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(35). กะแหยก (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(36). กะแหยก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(37). กัญชา* (พิษต่อระบบประสาท)
(38). กัญชาจีน (พิษต่อระบบประสาท)
(39). ก้ามกราม (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(40). ก้ามกุ้ง (พิษอื่นๆ)
(41). ก้ามกุ้ง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(42). ก้ามปู (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(43). ก้ามปู* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(44). กายี (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(45). กายี (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(46). กาสลัก (พิษต่อระบบประสาท)
(47). กุนอกาโม (พิษต่อตับ)
(48). กุ่มน้ำ* (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(49). กุระ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(50). กุลา (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(51). เกมกรอม (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(52). เกรียน (พิษต่อระบบประสาท)
(53). ขะจาย (พิษอื่นๆ)
(54). ขางแดง (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(55). ข่าอม (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(56). ขี้กา (พิษอื่นๆ)
(57). ขุ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(58). เข็มแดง (พิษต่อระบบประสาท)
(59). คมขวาน (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(60). คริสมาส (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(61). คลาน (พิษต่อระบบประสาท)
(62). คลี้ (พิษต่อระบบประสาท)
(63). คะเนียง (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(64). คำขี้ไก่ (พิษอื่นๆ)
(65). คิติ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(66). คีเค๊าะ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(67). คือ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(68). คือ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(69). คุนเข้า (พิษต่อระบบประสาท)
(70). เครือเขาขน (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(71). เครือไหลน้ำ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(72). เคี่ยน (พิษต่อระบบประสาท)
(73). เคียะไก่ให้ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(74). เคียะไก่ให้ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(75). เคียะจีน (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(76). เคียะจีน (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(77). เคียะเทียน (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(78). เคียะเทียน (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(79). เคียะผา (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(80). เคียะผา (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(81). เคียะเลี่ยม (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(82). เคียะเลี่ยม (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(83). เคียะฮั้ว (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(84). เคียะฮั้ว (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(85). โคกแล้ะ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(86). โคมจีน (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(87). จะวั้ว (พิษต่อระบบประสาท)
(88). จันทน์เทศ* (พิษต่อระบบประสาท)
(89). จันทน์บ้าน (พิษต่อระบบประสาท)
(90). จามจุรี (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(91). เจาะช้อก (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(92). ฉำฉา (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(93). ช๊อก (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(94). ชะเนียง* (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(95). ชะเอมเทศ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(96). ชะเอียง (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(97). ช้างเผือก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(98). ช้างเผือก (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)