แสลงใจ*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Strychnos  nux-vomica  L.
 วงศ์ :
STRYCHNACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
แสลงใจ*, กระจี้, กะกลิ้ง, ตูมกาแดง, แสงเบือ, แสลงทม, แสลงเบื่อ, โฮบ้วยจี๊
 ชื่ออังกฤษ :
NUX-VOMICA TREE, POISON NUT TREE, SNAKE WOOD, STRYCHNINE-TREE
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อระบบประสาท
 ส่วนที่เป็นพิษ :
เมล็ด
 สารพิษ :
Strychnine
 อาการ :
กล้ามเนื้อเกร็ง กลืนลำบาก กล้ามเนื้อกระตุกและชักอย่างรุนแรง ในกรณีที่ไม่ถึงตายพบว่ามีไข้เล็กน้อย ตัวชา หัวใจเต้นเร็ว และเหงื่อออกมากติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน
 วิธีการรักษา :
1. ส่งโรงพยาบาล
2. ไม่ควรล้างท้องเอง เพราะว่าการล้างท้องควรมีวิสัญญีแพทย์ดูแลอยู่ด้วย
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)