ชะเนียง*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Archidendron  jiringa  Nielsen
 วงศ์ :
FABACEAE (LEGUMINOSAE)
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
ชะเนียง*, ขางแดง, คะเนียง, ชะเอียง, เนียง, เนียงนก, เนียงใหญ่, ผักหละต้น, พะเนียง, มะเนียง, มะเนียงหย่อง, ยินิกิง, ยิริง, หย่อง
 ชื่ออังกฤษ :
DJENKOL BEAN
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อระบบปัสสาวะ
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ผล
 สารพิษ :
Djenkolic acid
 อาการ :
ปวดตามขาหนีบ ปัสสาวะยาก ปวดเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่นข้นสีน้ำนม ปัสสาวะมีเลือดปน ปวดท้องเป็นพักๆ คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะไม่ออก ความดันเลือดสูง อาจถึงตายได้
 วิธีการรักษา :
1. ดื่มน้ำมากๆ
2. รักษาตามอาการ อาจให้โซดาไบคาบอเนตทางหลอดเลือด 100 มล. และกิน โซดามินต์ครั้งละ 3 เม็ด 4 เวลา
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)