มะกล่ำตาหนู*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Abrus  precatorius  L.
 วงศ์ :
FABACEAE (LEGUMINOSAE)
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
มะกล่ำตาหนู*, กล่ำเครือ, กล่ำตาไก่, เกมกรอม, ชะเอมเทศ, ตากล่ำ, มะกล่ำเครือ, มะกล่ำแดง, มะขามเถา, มะแค๊ก, ไม้ไฟ
 ชื่ออังกฤษ :
AMERICAN PEA, CRAB'S EYE VINE, CRAB'S EYES, JEQUIRITY BEAN, PRECATORY BEAN, ROSARY PEA, WILD LICORICE
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร
 ส่วนที่เป็นพิษ :
เมล็ด
 สารพิษ :
โปรตีน
 อาการ :
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดท้อง อ่อนเพลีย จุกเสียด กระหายน้ำ ปวดศีรษะ อาจถ่ายเป็นเลือด ความดันเลือดต่ำ อัมพาต ผิวหนังแดง ชัก ม่านตาขยาย และสั่น อาจมีอาการเคลิ้มฝันในเด็ก เลือดออกใน retina
 วิธีการรักษา :
1. พยายามทำให้อาเจียน
2. รับประทานยาเคลือบกระเพาะอาหารและลำไส้
3. รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด เพื่อล้างท้อง
4. ให้รับประทานยาถ่ายประเภทเกลือ เช่น ดีเกลือ เพื่อลดการดูดซึมสารพิษ และให้น้ำเกลือเพื่อทดแทนน้ำ
5. ลดการอุดตันต่อทางเดินในไตเนื่องจากเม็ดเลือดแดงที่เกาะรวมตัวกัน โดย ให้รับประทานโซเดียมไบคาร์บอเนต เช่น โซดามินท์วันละ 5-15 กรัม
(17-50 เม็ด) เพื่อทำให้ปัสสาวะมีสภาพเป็นด่าง
6. ระหว่างนี้ต้องให้อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูง เช่น น้ำหวาน งดอาหาร ไขมัน เพื่อลดอาการตับอักเสบ

หมายเหตุ ต้องระวังอาการไตวาย และหมดสติด้วย
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)