หญ้าต้อมต๊อก *

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Solanum  nigrum  L.
 วงศ์ :
SOLANACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
หญ้าต้อมต๊อก *, ข่าอม, ทุมขัน, น้ำใจใคร, ประจาม, มะแว้งนก, แว้งนก, ออเตียมกุย, โอเตียมกุย
 ชื่ออังกฤษ :
BLACK NIGHTSHADE, COMMON NIGHTSHADE, DEADLY NIGHTSHADE
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ผล
 สารพิษ :
Solanine
 อาการ :
ความเป็นพิษจะเกิดหลังจากกินพืชที่มีสารประเภทนี้แล้วหลายชั่วโมง จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ปากและคอหอย แล้วจึงคลื่นไส้ เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้องและท้องร่วง อุณหภูมิร่างกายขึ้นสูง อาการอื่นๆ ที่พบคือ ปวดศีรษะ เหงื่อออก น้ำลายไหลมากกว่าปกติ หายใจขัดและกล้ามเนื้อเปลี้ย อาการเป็นพิษในขั้นสุดท้ายคือ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด เพราะลำไส้เป็นแผล ปัสสาวะเป็นเลือดเนื่องจากไตชำรุด ชักกระตุก หมดสติ อุณหภูมิลดต่ำ
 วิธีการรักษา :
1. ถ้ายังไม่อาเจียนให้ล้างท้อง โดยผสมผงถ่านใน Gavage ด้วย
2. ให้น้ำเกลือเพื่อป้องกันการช็อค
3. ต้องระวังอาการไตวาย
4. ให้ยาเคลือบกระเพาะอาหาร
5. ถ้ามีอาการชัก ควรให้ยาแก้ชัก
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)