พลับพลึงดอกแดง*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Crinum  amabile  Donn
 วงศ์ :
AMARYLLIDACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
พลับพลึงดอกแดง*, พลับพลึง, พลับพลึงดอกแดงสลับขาว
 ชื่ออังกฤษ :
GIANT LILY
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร
 ส่วนที่เป็นพิษ :
หัว (bulb)
 สารพิษ :
Lycorine
 อาการ :
อาเจียน ตัวสั่น ท้องเดินไม่รุนแรง เหงื่อออก น้ำลายออกมาก ถ้ามีอาการมากอาจเกิด paralysis และ collapse
 วิธีการรักษา :
1. ดื่มน้ำมากๆ เพื่อเจือจางสารพิษ
2. ทำให้อาเจียน
3. นำส่งโรงพยาบาลเพื่อล้างท้อง เอาชิ้นส่วนพืชออกให้หมด
4. รับประทานยาระงับอาการคลื่นไส้อาเจียน เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและ เกลือแร่มากเกินไป
5. ควรให้น้ำเกลือจนกว่าอาการจะดีขึ้น
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)