หมามุ่ย*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Mucuna  pruriens  (L.) DC.  var.pruriens
 วงศ์ :
FABACEAE (LEGUMINOSAE)
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
หมามุ่ย*, กลออื้อแซ, บะเหยือง, โพล่ยู, หมามุ้ย, หมาเหยือง
 ชื่ออังกฤษ :
COWAGE VELVETBEAN, COWHAGE
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อผิวหนัง
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ขน
 สารพิษ :
Histamine
 อาการ :
คัน บวมเป็นปื้นคล้ายลมพิษ หรืออาจรุนแรงจนเกิดอาการปวดแสบปวดร้อน ผิวหนังอักเสบ
 วิธีการรักษา :
1. กำจัดขนพิษ โดยใช้เทียนไขลนไฟให้อ่อนตัวลง คลึงบริเวณที่ถูกขนพิษ หรือใช้ข้าวเหนียวนึ่งสุกปั้นคลึงจนเป็นเนื้อเดียวกัน จนขนติดออกมา
2. ทาด้วยน้ำยาคาลาไมล์หรือครีมสเตียรอยด์ เช่น เพรดนิโซโลนครีม วันละ
3-4 ครั้ง
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)