ผกากรอง*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Lantana  camara  L.
 วงศ์ :
VERBENACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
ผกากรอง*, ก้ามกุ้ง, ขะจาย, ขี้กา, คำขี้ไก่, ดอกไม้จีน, ตาปู, เบ็งละมาศ, เบญมาศป่า, มะจาย, ไม้จีน, ยี่สุ่น, สาบแร้ง, สามสิบ, หญ้าสาบแร้ง
 ชื่ออังกฤษ :
CLOTH OF GOLD, HEDGE FLOWER, LANTANA
 ออกฤทธิ์ :
พิษอื่นๆ
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ใบ / ผลแก่ที่ไม่สุก
 สารพิษ :
Lantadene A
 อาการ :
อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน มึนงง อาเจียน หายใจลึกแต่ช้า ม่านตาขยาย ตัวเขียว ท้องเดิน หมดสติและตายในที่สุด
 วิธีการรักษา :
1. ส่งโรงพยาบาลเพื่อล้างท้อง ควรล้างท้องภายใน 3 ชั่วโมง หลังกิน
2. ถ้านานกว่า 3 ชั่วโมง ต้องให้ยา corticosteroids, adrenalin
3. ให้ออกซิเจน และรักษาตามอาการ
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)