ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'S'     กลับไปหน้า-->


1 ... Senna alata
      Cassia alata
      

2 ... Senna alexandrina
      Cassia acutifolia
      Cassia angustifolia
      Cassia obovata
      Cassia senna
      

3 ... Sesamum orientale
      Sesamum indicum
      

4 ... Stevia rebaudiana
      Eupatorium rebaudianum
      

5 ... Syzygium aromaticum
      Eugenia aromatica
      Eugenia caryophyllata
      Eugenia caryophyllus
      

6 ... กะเพรา*
      HOLY BASIL
      SACRED BASIL
      THAI BASIL
      กอมก้อ
      กอมก้อดง
      กะเพราขน
      กะเพราขาว
      กะเพราแดง
      ห่อกวอซู
      ห่อตูปลู
      อิ่มคิมหลำ
      อีตู่ไทย
      

7 ... คำฝอย*
      FALSE SAFFRON
      SAFFLOWER
      SAFFRON THISTLE
      คำ
      คำยอง
      ดอกคำ
      

8 ... งา*
      BENNE
      GINGELLY
      SESAME
      TEEL
      งาขาว
      งาดำ
      นีโซ
      ไอยู่มั้ว
      

9 ... ชะเอมเทศ*
      COMMON LICORICE
      LICORICE
      RUSSIAN LICORICE
      SPANISH LICORICE
      

10 ... ชุมเห็ดเทศ*
      CANDELABRA BUSH
      RINGWORM BUSH
      SEVEN GOLDEN-CANDLE STICKS
      ขี้คาก
      ชุมเห็ดใหญ่
      ตะสีพอ
      ลับมืนหลวง
      หมากกะลิงเทศ
      

11 ... ผักกาดแดง*
      BEET
      BEET ROOT
      CHARD
      COMMON BEET
      GARDEN BEET
      MANGEL
      MANGOLD
      SUGAR BEET
      SWISS CHARD
      ผักกาดฝรั่ง
      

12 ... มะขาม*
      INDIAN DATE
      SAMPALOK
      TAMARIND
      ตะลูบ
      ม่องโคล้ง
      มอดเล
      ส่ามอเกล
      หมากแกง
      อำเปียล
      

13 ... มะขามแขก*
      ALEXANDRIA SENNA
      ALEXANDRIAN SENNA
      INDIAN SENNA
      SENNA
      TINNEVELLY SENNA
      

14 ... หญ้าหวาน*
      STEVIA
      สตีเวีย