ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'T'     กลับไปหน้า-->


1 ... ABSSINIAN MUSTARD
      ASPARAGUS BROCCOLI
      BLACK MUSTARD
      BORECOLE BROAD-BEAKED MUSTARD
      BROCCOLI
      BRUSSELS SPROUTS
      CABBAGE
      CAULIFLOWER
      CHINESE CABBAGE
      CHINESE KALE
      COLLARDS
      COLZA
      COMMON TURNIP
      FALSE PAK-CHOI
      FIELD MUSTARD
      HANOVER SALAD
      KALE
      KOHLRABI
      MUSTARD
      PAK-CHOI
      PAKCHOI CABBAGE
      PE-TSAI
      RAPE
      RUTABAGA
      RUVO KALE
      SAVOY CABBAGE
      SIBERIAN KALE
      SPINACH MUSTARD
      SPROUTING BROCCOLI
      SWEDE
      TRONCHUDA CABBAGE
      TRONCHUDA KALE
      TURNIP
      WHITE MUSTARD
      WILD CABBAGE
      

2 ... Lycium barbarum
      Boberella halimifolia
      Jasminoides flaccidum
      Lycium barbarum
      Lycium barbarum
      Lycium halimifolium
      Lycium lanceolatum
      Lycium turbinatum
      Lycium vulgare
      Teremis elliptica
      

3 ... Tamarindus indica
      

4 ... Terminalia chebula
      

5 ... Thunbergia laurifolia
      

6 ... Tinospora crispa
      Menispermum crispum
      Tinospora tuberculata
      

7 ... Trigonella foenum-graecum
      

8 ... กะเพรา*
      HOLY BASIL
      SACRED BASIL
      THAI BASIL
      กอมก้อ
      กอมก้อดง
      กะเพราขน
      กะเพราขาว
      กะเพราแดง
      ห่อกวอซู
      ห่อตูปลู
      อิ่มคิมหลำ
      อีตู่ไทย
      

9 ... ขมิ้น*
      TURMERIC
      ขมิ้นแกง
      ขมิ้นชัน
      ขมิ้นหยอก
      ขมิ้นหัว
      ขี้มิ้น
      ตายอ
      สะยอ
      หมิ้น
      

10 ... ขึ้นฉ่าย*
      CELERY
      ROOT CELERY
      TURNIP-ROOTED CELERY
      คื่นไฉ่
      ผักข้าวปืน
      ผักปืน
      ผักปืม
      

11 ... งา*
      BENNE
      GINGELLY
      SESAME
      TEEL
      งาขาว
      งาดำ
      นีโซ
      ไอยู่มั้ว
      

12 ... พรมมิ*
      THYME-LEAVED CERATIOLA
      ผักมิ
      

13 ... มะขาม*
      INDIAN DATE
      SAMPALOK
      TAMARIND
      ตะลูบ
      ม่องโคล้ง
      มอดเล
      ส่ามอเกล
      หมากแกง
      อำเปียล
      

14 ... มะขามแขก*
      ALEXANDRIA SENNA
      ALEXANDRIAN SENNA
      INDIAN SENNA
      SENNA
      TINNEVELLY SENNA
      

15 ... มะละกอ*
      MELON TREE
      PAPAYA
      PAWPAW
      TREE MELON
      ก้วยลา
      แตงต้น
      มะก้วยเทศ
      มะเต๊ะ
      ลอกอ
      สะกุยเส่
      หมักหุ่ง
      หมากซางพอ
      

16 ... สมอไทย*
      CHEBULIC MYROBALANS
      MYROBALAN GALL
      MYROBALAN WOOD
      TERMINALIA GALL
      ม่าแน่
      สมออัพยา
      หมากแน่ะ
      

17 ... หญ้าฝรั่น*
      CROCUS
      SAFFRON
      SPANISH SAFFRON
      TRUE SAFFRON