ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'B'     กลับไปหน้า-->


1 ... Beta vulgaris
      Beta maritima
      

2 ... Boesenbergia rotunda
      Boesenbergia pandurata
      

3 ... Lycium barbarum
      Boberella halimifolia
      Jasminoides flaccidum
      Lycium barbarum
      Lycium barbarum
      Lycium halimifolium
      Lycium lanceolatum
      Lycium turbinatum
      Lycium vulgare
      Teremis elliptica
      

4 ... กล้วย*
      BANANA
      CULTIVATED BANANA
      กล้วยกะลิอ่อง
      กล้วยไข่
      กล้วยใต้
      กล้วยนาก
      กล้วยน้ำว้า
      กล้วยมะนิอ่อง
      กล้วยเล็บมือ
      กล้วยส้ม
      กล้วยหอม
      กล้วยหอมจันทน์
      กล้วยหักมุก
      เจก
      มะลิอ่อง
      ยาไข่
      สะกุย
      

5 ... งา*
      BENNE
      GINGELLY
      SESAME
      TEEL
      งาขาว
      งาดำ
      นีโซ
      ไอยู่มั้ว
      

6 ... ผักกาดแดง*
      BEET
      BEET ROOT
      CHARD
      COMMON BEET
      GARDEN BEET
      MANGEL
      MANGOLD
      SUGAR BEET
      SWISS CHARD
      ผักกาดฝรั่ง
      

7 ... พริกไทย*
      BLACK PEPPER
      PEPPER
      พริกน้อย
      

8 ... มะระขี้นก*
      BALSAM APPLE
      BALSUM PEAR
      BITTER CUCUMBER
      BITTER GOURD
      BITTER MELON
      CARILLA FRUIT
      LEPROSY GOURD
      ผักเหย
      ผักไห
      มะร้อยรู
      มะระ
      มะห่อย
      มะไห่
      สุพะซู
      สุพะเด