ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'N'     กลับไปหน้า-->


1 ... Domperidone*
      Motillium
      Motilium
      Nauzelin
      Domperidonum
      Domperidona
      Motinorm


2 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


3 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


4 ... Imipenem*
      Imipemide
      Imipenemum
      N-formimidoylthienamycin
      Tienamycin


5 ... Ketoconazole*
      Nizoral
      Levoketoconazole
      Panfungol
      Ketoisdin
      Orifungal M
      Ketozole
      Normocort
      Ketoderm
      Fungarest
      Fungoral
      Extina
      Ketoconazolum
      Brizoral
      Kuric
      Ketoconazol
      Xolegel
      Onofin K
      Teryzolin
      Terzolin


6 ... Mitoxantrone*
      Mitozantrone
      Novantrone
      Mitroxone
      Novantron
      Onkotrone
      Pralifan
      Ralenova


7 ... Nabumetone*
      Nabumeton
      Relafen
      Arthaxan
      Relifex
      Listran
      Relifen


8 ... Naltrexone

9 ... Naproxen*
      Naprosyn
      Naproxene
      Equiproxen
      Aleve


10 ... Nateglinide*
      Nateglinidum
      Nateglinida
      Starlix
      Fastic
      Starsis
      Trazec


11 ... netilmicin

12 ... Nevirapine

13 ... Nicardipine

14 ... Nifedipine

15 ... Nifedipine

16 ... Nimesulide

17 ... Norfloxacin

18 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


19 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


20 ... Tobramycin*
      Nebramycin 6