กะเพรา* Ocimum tenuiflorum  L.

ข้อบ่งใช้ :

ขับลม


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Docetaxel*เพิ่มฤทธิ์ของยาในเลือด ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Glimepirideเพิ่มฤทธิ์ของยาในเลือด มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์