มะขามแขก* Senna alexandrina  Mill.

ข้อบ่งใช้ :

ยาระบาย


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Digoxinเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดความเป็นพิษของยา 1.6 เท่ามากหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรและยานี้ร่วมกัน, ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่รักษาด้วยยา digoxin เพราะอาจทำให้เกิดความเป็นพิษมากขึ้น
Furosemide*ยังสรุปผลไม่ได้ปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ หรือผลการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพร
Propranolol*ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยามากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ หรือผลการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพร
Verapamil*ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยามากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ หรือผลการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพร