กานพลู* Syzygium aromaticum  (L.) Merr. & L.M.Perry

ข้อบ่งใช้ :

ยาชาเฉพาะที่


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Ampicillinเสริมฤทธิ์ยา ต่ำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Colchicineเพิ่มระดับของยาในเลือด ต่ำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Tetracyclineเสริมฤทธิ์ยา ต่ำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา