ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'E'     กลับไปหน้า-->


1 ... Adrenaline*
      Epinephrine


2 ... Aspirin*
      Acetylsalicylic acid
      ASA
      Ecosprin


3 ... Efavirenz*
      Sustiva
      Stocrin


4 ... Enrofloxacin*
      Baytril
      Enrofloxacine
      Endrofloxicin
      Enroxil


5 ... Erythromycin*
      Erythrocin


6 ... Erythropoietin*
      EPO
      Epoetin-alfa
      Epoetin-beta
      Darbepoetin alfa
      Methoxy polyethylene glycol epoetin-beta
      Epogen
      Procrit


7 ... Etoposide*
      Epipodophyllotoxin
      VP-16
      Eteposide


8 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


9 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


10 ... Everolimus

11 ... Hexobarbital*
      Hexobarbitone
      Methylhexabital
      Methexenyl
      Evipal
      Evipan
      Barbidorm
      Cyclopan,


12 ... Ketoconazole*
      Nizoral
      Levoketoconazole
      Panfungol
      Ketoisdin
      Orifungal M
      Ketozole
      Normocort
      Ketoderm
      Fungarest
      Fungoral
      Extina
      Ketoconazolum
      Brizoral
      Kuric
      Ketoconazol
      Xolegel
      Onofin K
      Teryzolin
      Terzolin


13 ... Naproxen*
      Naprosyn
      Naproxene
      Equiproxen
      Aleve