ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'C'     กลับไปหน้า-->


1 ... Carthamus tinctorius
      

2 ... Centella asiatica
      

3 ... Curcuma longa
      Curcuma domestica
      

4 ... Senna alata
      Cassia alata
      

5 ... Senna alexandrina
      Cassia acutifolia
      Cassia angustifolia
      Cassia obovata
      Cassia senna
      

6 ... ขึ้นฉ่าย*
      CELERY
      ROOT CELERY
      TURNIP-ROOTED CELERY
      คื่นไฉ่
      ผักข้าวปืน
      ผักปืน
      ผักปืม
      

7 ... ชะเอมเทศ*
      COMMON LICORICE
      LICORICE
      RUSSIAN LICORICE
      SPANISH LICORICE
      

8 ... ชุมเห็ดเทศ*
      CANDELABRA BUSH
      RINGWORM BUSH
      SEVEN GOLDEN-CANDLE STICKS
      ขี้คาก
      ชุมเห็ดใหญ่
      ตะสีพอ
      ลับมืนหลวง
      หมากกะลิงเทศ
      

9 ... มะระขี้นก*
      BALSAM APPLE
      BALSUM PEAR
      BITTER CUCUMBER
      BITTER GOURD
      BITTER MELON
      CARILLA FRUIT
      LEPROSY GOURD
      ผักเหย
      ผักไห
      มะร้อยรู
      มะระ
      มะห่อย
      มะไห่
      สุพะซู
      สุพะเด
      

10 ... โสม*
      CHINESE GINSENG
      GINSENG
      โสมเกาหลี
      โสมคน
      หยิ่งเซียม
      

11 ... หญ้าหนวดแมว*
      CAT'S WHISKER
      KIDNEY TEA PLANT
      บางรักป่า
      พยับเมฆ
      อีตู่ดง