งา* Sesamum orientale  L.

ข้อบ่งใช้ :

บำรุงร่างกาย บำรุงผิว ใส่บาดแผล ให้ความอบอุ่นในร่างกาย บำรุงไขข้อ บำรุงเส้นเอ็น


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Daonil*เสริมฤทธิ์ของยา
(ผู้ป่วยเบาหวาน)
ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Diclofenacไม่มีผลต่อฤทธิ์ของยา -สามารถใช้ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา และปรึกษาแพทย์
Erythropoietin*เสริมฤทธิ์ของยา
น้อยสามารถใช้ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา และปรึกษาแพทย์
Gamma-tocotrienol*เสริมฤทธิ์ของยา
น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Tamoxifen*ลดฤทธิ์ของยาปลานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์