ผักกาดแดง* Beta vulgaris  L.

ข้อบ่งใช้ :

ขับปัสสาวะ ขับระดู บำรุงประสาท รักษาโรคผิวหนัง


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
2,3-dimercaptosuccinic acid*เสริมฤทธิ์ของยาน้อยให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผล ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Cimetidineยังไม่สามารถสรุปผลได้น้อยให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผล ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Doxorubicin*เสริมฤทธิ์ของยาน้อยให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผล ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา